Cercetare si IT

Programul Operaţional Competitivitate (POC) a fost aprobat de CE în data de 22 decembrie 2014. Ministerul Fondurilor Europene nu a lansat nicio măsură din acest program. Mai jos, sunt prezentate Axele Prioritare, precum şi acţiunile finanţate prin POC, până în 2020, potrivit documentului avizat de CE.