Axa 7‎ > ‎

OS 7.1- Creşterea eficienţei energetice, a gestionării şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice;

Acţiuni specifice:
  • modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;
  • achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET).

Tipuri de beneficiari:

  • autorităţile publice locale din localităţile selectate (unităţi teritorial administrative).
Comments