Administratie‎ > ‎Axa3‎ > ‎

3.2 - Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari

Beneficiari

  • AM POCA

Acțiuni orientative:

  • Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare, comunicare specifice POCA prin producerea de materiale de informare și publicitate, organizarea de conferințe, evenimente, reuniuni, prezentări, caravane etc.;
  • Sprijin material și tehnic pentru activitățile de informare și publicitate și asigurarea transparenței intervențiilor în conformitate cu planul de comunicare POCA, inclusiv furnizarea de informații online și publicarea de materiale de informare etc.;
  • Organizarea de evenimente pentru creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice în ceea ce privește POCA și rezultatele obținute prin intermediul finanțării POCA;
  • Stabilirea unui sistem eficient de schimb de informații cu beneficiarii și cu alte părți interesate;
  •   Organizarea de evenimente (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.) în scopul creșterii conștientizării, îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor beneficiarilor și a potențialilor beneficiari în ceea ce privește POCA;
  • Organizarea de sesiuni de formare pentru beneficiari/potențialii beneficiari ai POCA (notă: asigurarea complementarității cu POAT);
  •   Elaborarea de manuale/ghiduri/metodologii pentru solicitanți și beneficiari;
  •   Efectuarea de studii și analize privind gradul de satisfacție a beneficiarilor;

Teritoriul acoperit

  • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.


Comments