Administratie‎ > ‎Axa3‎ > ‎

3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA

Beneficiari

 • AM POCA

Acțiuni orientative:

 • Formarea/dezvoltarea personalului din cadrul AM, precum și dinstructurile suport, încurajarea și sprijinirea schimbului de experiență și networking-ului în domenii specifice, inclusiv stagii;

 • Sprijin pentru participarea personalului AM la seminarii, conferințe, grupuri de lucru, networking etc. în legătură cu managementul și implementarea programului operațional;

 • Asigurarea cheltuielilor pentru salariile personalului pentru AM POCA inclusiv contribuțiile aferente suportate de către angajator și angajat, potrivit legii;
 •  Sprijin logistic pentru funcționarea AM POCA, inclusiv implementarea măsurilor de reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari;
 •  Sprijin pentru toate etapele de implementare a programului (planificare, evaluare și selecție, monitorizare a proiectelor, verificare și control);
 •   Sprijin pentru creșterea capacității membrilor în Comitetul de monitorizare (prin participarea la reuniuni, seminarii, cursuri de formare, mese rotunde etc.) de a se implica în mod activ în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului;
 • Furnizarea sprijinului necesar pentru organizarea și derularea comitetelor de monitorizare ale POCA;
 • Efectuarea de analize, studii, evaluări care să contribuie la gestionarea eficace și eficientă a fondurilor alocate pentru POCA;
 • Efectuarea de evaluări ale POCA în conformitate cu planul de evaluare a programului;
 •   Dezvoltarea și introducerea unor sisteme de monitorizare și raportare pentru indicatorii specifici POCA;
 •   Colectarea, agregarea și analiza datelor și a informațiilor statistice, pregătirea de rapoarte și documente, efectuarea de cercetări și implementarea altor acțiuni menite să ofere sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare (post 2020); Asigurarea unor măsuri (de exemplu, studii, analize, cercetări, evaluări) necesare pentru ac
 • Activitățile referitoare la închiderea PO DCA 2007-2013;

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments