Administratie‎ > ‎Axa 1‎ > ‎

1.4. Creşterea transparenţei şi responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor şi procedurilor de achiziţii publice şi reducerea neregulilor din domeniu

Beneficiari

 • autorități și instituții publice relevante pentru domeniul achiziții publice

 • autorități administrative autonome

 Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice, printre altele:

 •  studii, analize pentru identificarea opțiunilor adecvate de reformă a carului legal, instituțional și funcțional de achiziții publice cu scopul de a elimina obstacolele existente în calea unei competiții eficiente (ex. obstacole legislative, rele practici)
 • armonizarea actelor normative existente care conțin prevederi relevante referitoare la achiziții publice
 • identificarea opțiunilor de transpunere a noii directive europene în legislația națională și asigurarea coerenței cu legislația sectorială
 • dezvoltarea de documentații standardizate de achiziții publice
 • identificarea actualelor suprapuneri de competențe, posibile surse de conflicte inter-instituționale și clarificarea responsabilităților instituțiilor responsabile de achizițiile publice
 • analiză critică aprofundată, urmată de măsuri concrete de eficientizare a practicilor interne de lucru ale autorităților competente, eliminarea birocrației, printre altele, prin încurajarea schimbului de bune practici cu alte State Membre
 • dezvoltarea de mecanisme și proceduri care urmăresc să îmbunătățească cooperarea intra și inter-instituțională consolidarea statutului legal al oficialilor publici pentru a-i proteja de interferențe externe.

Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării

corecte a contractelor, printre altele:

 • actualizarea/revizuirea ghidurilor de bune practici atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici, indiferent de sursa de finanțare
 • identificarea de măsuri pentru dezvoltarea unei piețe de achiziții mai competitive
 • stabilirea de sisteme de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice
 • accesibilizarea și apropierea de utilizatori a practicii judiciare, în special a deciziilor CNSC
 • dezvoltarea de măsuri pentru promovarea și sprijinirea achizițiilor verzi
 • susținerea de măsuri active de prevenire și detectare a conflictului de interese, inclusiv pentru contracte cu finanțare națională (ex. prin eficientizarea controalelor ex-ante, utilizând instrumente electronice pentru sprijinirea proceselor de achiziții, promovarea independenței și creșterea transparenței proceselor)
 • măsuri specifice privind verificarea și controlul achizițiilor publice, precum și prevenirea conflictelor de interese
 • identificarea și promovarea bunelor practice
 • susținerea dezvoltării de documente strategice

Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)

 • training, (ex. privind prospectarea pieței, estimarea valorii contractului, probleme specifice de legislație UE – ex. modificări ale contractelor, pregătirea specificațiilor tehnice, definirea criteriilor adecvate de selecție și atribuire, evaluarea ofertelor)
 • schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments