Administratie‎ > ‎Axa 1‎ > ‎

1.3 Dezvoltarea şi implementarea de sisteme standard şi instrumente moderne şi eficiente de management la nivelul instituţiilor din sistemul judiciar

Beneficiari

 • CSM,IJ,ICCJ,PICCJ,DNA,DIICOT,SNG,INM; instanțe, parchete; MJ, instituții din subordine/coordonare:ONPCCRC,ANP,DNP,ONRC, INEC,ANC. Aceștia pot încheia parteneriate atât între ei, cât și cu alte instituții/organizații relevante.

Exemple de acțiuni

Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției, prin acţiuni

precum:

 • Elaborarea şi aplicarea de metode de analiză/diagnostic, de management organizaţional pe baza cărora să fie fundamentate deciziile și/sau

orientările strategice

 • Specializarea în management organizaţional (management strategic și resurse umane, planificare bugetară etc.), elaborarea de manuale, proceduri

și metodologii specifice

 • Eficientizarea activității instanțelor şi parchetelor, a volumului optim de muncă

 • Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv prin analize de tip raport cost/calitate şi îmbunătăţirea sistemelor de management al acestora

 • Evaluarea implementării noilor coduri

 • Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivelul MJ-CSM- MP-ÎCCJ

 • Implementarea unei soluții de tip Business Intelligence (interpretare, analiză a datelor şi prognoză) care să contribuie la procesul decizional.

Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii în aplicare a noilor coduri, prin:

 • Îmbunătățirea procesului de recrutare, evaluare și promovare a magistraților

 • Îmbunătățirea procesului de formare la nivelul sistemului (stabilirea unor indicatori de calitate, evaluarea curriculelor de formare în raport cu cerințele, îmbunătățirea procesului de identificare a nevoilor de formare etc.);dezvoltarea unei platforme de testare și asistență psihologică a personalului din sistemul judiciar; consolidarea capacității instituționale a CSM, INM și SNG
 • Consolidarea capacităţii IJ prin creşterea vitezei de reacţie, asigurarea celerităţii procedurilor de verificare și control cu privire la constatările privind conduita magistraților
 • Dezvoltarea sistemului național de urmărire, administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, inclusiv prin dezvoltarea/actualizarea periodică a sistemului informatic integrat de evidentă a creanțelor;realizarea unor evaluări independente periodice; formarea profesională a personalului din instituțiile implicate, bazată pe o abordare holistică și interdisciplinară
 • Elaborarea de metodologii pentru implementarea sistemului de control managerial intern, de standarde şi proceduri de lucru ;instrumente specifice de management dezvoltarea/modernizarea sistemelor IT suport și asigurarea interoperabilității/integrării cu alte sisteme IT; dezvoltarea de sisteme pentru evaluarea/monitorizarea proceselor operaționale de management și securitate
 • Soluții IT pentru:I extinderea/îmbunătățirea/dezvoltarea/reconfigurarea sistemului IT de management al cauzelor (ECRIS), spre ex. prin: a) analiză și interpretare a datelor statistice; b) arhivare electronică a dosarelor; c) scriere automată după dictare pentru accelerarea redactării hotărârilor judecătorești și a actelor emise de procuror în timpul urmăririi penale; d) alte funcționalități necesare sistemului judiciar;II creșterea capacității MP și a structurilor acestuia - DNA, DIICOT pentru efectuarea de investigații și percheziții informatice, inclusiv prin achiziționarea/dezvoltarea unui software de analiză a datelor și informațiilor disponibile în cauzele de corupție;III gestiunea evidenței profesioniștilor aparținând profesiilor conexe; IV dezvoltarea de sisteme IT colaterale.

Menţiuni privind ambele rezultate:

 • Acțiunile vor fi sprijinite și prin formare profesională (ex. management de proiect, IT, limbi străine)

 • ECRIS poate fi îmbunătățit si cu aplicații privind calitatea serviciilor furnizate și accesul la justiție (ex. publicarea hotărârilor judecătorești, e–file)

 • Acțiunile vor fi în concordanță cu Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și planul de acțiuni. Având în vedere documentele strategice aferente sistemului judiciar, pot fi finanțate și alte măsuri pentru creșterea capacității instituționale și a eficienței, în funcție de evoluțiileînregistrate

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments