Administratie‎ > ‎Axa 1‎ > ‎

1.2 Dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente moderne de management al resurselor umane

Beneficiari

 • autorități și instituții publice centrale conform SCAP[3]
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română

Exemple de acțiuni

Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane:

 • studii, analize pentru fundamentarea politicilor și strategiilor în domeniul managementului resurselor umane
 • studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, instituţional şi funcţional aferent managementului personalului din administraţia publică
 • susținerea clarificării rolurilor şi responsabilităţilor asociate fiecărei categorii de personal și revizuirea în consecință a legislației
 • analiza situației curente a actualelor sisteme de recrutare, evaluare și dezvoltare a carierei în funcția publică
 •  susținerea revizuirii reglementărilor privind managementul unitar al personalului din administrația publică, inclusiv recrutare și evaluare
 • sprijin pentru redefinirea sistemului de formare profesională
 • revizuirea politicilor motivaționale în domeniul resurselor umane în administrația publică, inclusiv a oportunităților de carieră
 • susținerea standardizării competenţelor în domenii strategice de desfășurare a activităților în administraţie

Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice:

 • dezvoltarea de instrumente, mecanisme, ghiduri, proceduri pentru: implementarea reglementărilor de management al resurselor umane,inclusiv

aplicarea legii salarizării unitare, implementarea unui sistem de evaluare a personalului bazat pe criterii care urmăresc performanța

 • elaborarea şi implementarea strategiilor de resurse umane și adaptarea și dezvoltarea competențelor personalului din compartimentele de resurse

umane

 • dezvoltarea, monitorizarea și coordonarea de mecanisme de punere în aplicare a politicilor și strategiilor de resurse umane
 •  implementarea unor standarde ocupaționale/cadre de competențe comune în domenii strategice de desfăşurare a activităţilor în administraţie
 • dezvoltarea de competențe la nivelul personalului care are atribuții în ceea ce privește deciziile de resurse umane şi gestionarea resurselor umane
 • promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului cu privire la managementul

resurselor umane

 • susținerea dezvoltării Sistemului naţional unic de evidenţă a ocupării în administraţia publică.

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments