Administratie‎ > ‎Axa 2‎ > ‎

2.3 Îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusive prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul acestuia

Beneficiari

Instituțiile din sistemul judiciar:

 •  instituțiile centrale: Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Școala Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii;
 •  instanțele de judecată și parchetele;
 • Ministerul Justiției și instituțiile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Justiției: Oficiul National de Prevenire a Criminalității și de Cooperare Pentru Recuperarea Creanțelor, Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Națională de Probațiune, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie.
 • Organisme și asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției (ex. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Consiliul de Mediere, asociațiile profesionale ale magistraților, mediatorilor etc.).
 •  Societatea civilă
 • Instituții de învățământ superior acreditate.
 • Academia Română.

Exemple de acțiuni

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar sunt avute în vedere tipuri de acțiuni precum:

 •  Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare.
 • Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, instrumente IT
 • Organizarea de conferinţe, seminarii, stagii de formare şi speciaizare pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar şi a practicienilor dreptului.

  Pentru îmbunăţirea accesului la justiţie sunt avute în vedere tipuri de acţiuni precum:

  • dezvoltarea şi aplicarea de politii îmbunătăţite de acordare a asistenţei juridice, de evaluare şi monitorizare a asistenţei
  • organizarea de campanii de imformare, educaţie juridică şi conştientizare, elaborare de ghiduri, materiale informative
  • dezvoltarea şi diversificarea paletei de servicii de consiliere şi asistenţă juridică adecvate nevoilor cetăţeanului, prin cooperarea cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale/alte entităţi în domeniu, societatea civilă, inclusiv prin înfiinţarea unor birouri, servicii de consiliere juridică şi informare a cetăţenilor.
  • Promovarea şi consolidarea metodelor aternative de soluţionare a litigiilor prin derularea de companii de informare a justiţiabililor şi magistraţilor, acţiuni de formare a practicienilor
  • Îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor judecătoreşti. Pentru a spori transparenţa, etica şi integritatea la nivelul sistemului judiciar şi a altor profesii asociate actului de justiţie, sunt avute în vedere tipuri de acţiune precum:
  • Continuarea monitorizării SNA cu privire la sistemul judiciar, elaborarea de analize de risc realizate la nivelul instituţiilor sistemuui judiciar.
  • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul electronic la dosarele de judecată.

  Realizarea de sondaje/analize privind:

  • Percepţia publică în ceea ce priveşte actul de justiţie
  • Percepţia utilizatorilor (justiţiabililor)
  • Percepţia principalilor actori ai sistemului judiciar şi utilizarea rezultatelor pentru îmbunătăţirea unor domenii cheie

  Actualizarea şi punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru instituţiile din sistemul judiciar, ţinând cont de noile prevederi legale şi alte evoluţii în materie. 

Teritoriul acoperit

Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.

Comments