Administratie‎ > ‎Axa 2‎ > ‎

2.2 Creşterea transparenţei, integrităţii şi responsabilităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice

Beneficiari

 • autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP[1] și locale de la nivelul județelor și municipiilor;
 • autorități administrative autonome;
 • ONG, parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română;
 •  autorități și instituții publice locale beneficiare ITI

Exemple de acțiuni

Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică

 • dezvoltarea și implementarea de măsuri, proceduri și instrumente pentru identificarea, managementul, publicarea și diseminarea unor seturi de date și informații gestionate de autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, din perspectiva autorităților și instituțiilor publice, a serviciilor publice gestionate de acestea și a utilizării datelor cu caracter personal);
 • dezvoltarea și implementarea de standarde relevante pentru prezentarea datelor și informațiilor de către autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, disponibilitatea datelor, actualitatea lor și ușurința folosirii);
 • dezvoltarea și implementarea unor cursuri de formare, materiale suport și materiale suplimentare (ghiduri, colecții de bune practici etc.) privind managementul datelor și informațiilor de interes public, adresate în special, personalului autorităților și instituțiilor publice;
 • dezvoltarea de carte ale serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii de servicii publice, campanii de informare și de promovare;

Mecanisme administrative:

 •  actualizarea/dezvoltarea și implementarea instrumentelor, metodologiilor și procedurilor de îmbunătățire a activității de audit și de control, înspecial în instituțiile prioritare pentru AP 2014-2020;
 • elaborarea de analize și evaluări ale sistemului de control managerial intern și simplificarea acestuia în vederea aplicării mai eficiente;
 • cursuri de formare pentru personalul din structurile de audit și control intern/integritate/comisii de disciplină;
 • introducerea unor măsuri/mecanisme suplimentare de control pentru sectoarele vulnerabile la corupție și pentru instituțiile care au înregistrat incidente recurente de integritate (de exemplu, reducerea plăților informale, folosind instrumentele standard de monitorizare și control, sistem de feedback pentru pacienți);

Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția

 • actualizarea cadrului general pentru definirea și monitorizarea conformității cu normele de conduită;
 • sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri,manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.);
 • măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA;
 •  creșterea capacității operaționale a Secretariatului tehnic al SNA de a acționa ca un centru autentic de resurse anticorupție;
 •  dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
 •  efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de corupție;
 • elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu întreprinderile și societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
 • elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese;
 • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție;

Educație anticorupție:

 • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
 • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere);

Teritoriul acoperit

 • Acțiunile orientative prezentate pentru acest obiectiv specific acoperă întreg teritoriul național.
Comments