6.5 - plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

Beneficiari

Fermieri ale căror exploatații îndeplinesc condițiile definiţiei fermei mici în cadrul schemei simplificate din Pilonul 1 și au aplicat cel puțin un an această schemă, conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

Plăţile anuale pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă definitiv exploatația către o altă fermă, conform R (CE) nr. 1307/2013.

Sprijinul va fi plătit începând cu data transferului până la data de 31.12.2020.

Condiţii de eligibilitate

·      Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema pentru micii fermieri din Pilonul I, iar în momentul depunerii cererii în cadrul acestei sub-măsuri, acesta face dovada retragerii din schema aferentă Pilonului 1.

·      Solicitantul trebuie să dețină în proprietate, terenul ce urmează a fi transferat;

·      Solicitantul se angajează să transfere definitiv* către alt fermier întreaga sa exploatație și drepturile de plată corespunzătoare;

·      Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate fi reziliat de nici una din părți, mai devreme de durata minimă de 20 de ani.

*transferul definitiv se poate face atât prin documente care conferă proprietatea bunurilor imobiliare cât și prin arendarea prin contract de arendare pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

Intensitatea sprijinului reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care beneficiarul este eligibil să o primească în cadrul în cadrul schemei simplificate din Pilonul 1 conform Titlului V din R (UE) nr. 1307/2013.

Comments