Submăsura 2.1 Servicii de consiliere

Beneficiari:

 • Furnizorii de servicii de consiliere, entităţi publice şi/sau private înfiinţate conform legislaţiei în vigoare care au competenţe în domeniul acoperit de submăsură
 • Brokerii de inovare

Tipul sprijnului: rambursarea cheltuielilor

Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100 % din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul acordat în cadrul măsurii nu poate depăşi suma maximă eligibilă de 1.500 euro pe serviciu de consiliere.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu onorariile prestatorului (inclusiv cazare, masă, transport);
 • Cheltuieli privind spaţiile de furnizare a consultanţei;
 • Alte cheltuieli justificate care sunt legate de serviciile de consultanţă sprijinite.

Condiţii de eligibilitate pentru solicitant:

 • se încadrează în categoria de beneficiari eligibili
 • este persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România
 • are prevăzut în obiectul de activitate activităţi specifice domeniului
 • dispune de personal calificat propriu sau cooptat, calificat în domeniile corespunzătoare tematicii prevăzute, astfel:

-          are suficient personal permanent, absolvent de studii superioare sau de specialitate, în domeniile agricol, economic alimentar sau de mediu

-          cel puţin 50% din personalul implicat în proiect a beneficiat de cursuri de formare pentru îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale în ultimii 5 ani sau deţine masterat, doctorat sau rang academic.

 • are acces la logistica corespunzătoare serviciilor de consiliere
 • dispune de capacitatea tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de consiliere
 • nu este în dificultate financiară

În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat pentru servicii de consiliere pentru:

 • Modernizarea exploataţiilor, consolidarea competitivităţii, integrarea sectorială, inovarea şi orientarea spre piaţă, precum şi promovarea antreprenoriatului
 • Îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare
 • Întocmirea şi managementul implementării planului de afaceri, inclusiv tratarea aspectelor legate de protecţia mediului pentru: ferme mici, instalarea tinerilor fermieri, înfiinţarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole, înfiinţarea şi recunoaşterea grupurilor de producători.
 • Activităţi de consultanţă şi animare a grupurilor operaţionale PEI
Comments