Dincolo de bariere, câştigăm împreună!

"De peste 15 ani am învăţat să reuşim. Fiecare client care ne-a trecut pragul şi fiecare proiect câştigat reprezintă confirmarea că echipa noastră rămâne un partener de încredere pentru cei care au nevoie de finanţare pentru proiectele lor". Marian Stoian managing partner Initial Advisory.

Initial Advisory este un consultant independent specializat în finanţarea proiectelor de dezvoltare. Avem la bază o experienţă puternica în obţinerea de finanţări nerambursabile din fonduri europene de pre-aderare (SAPARD, PHARE) cât şi din fonduri şi instrumente structural. Consultanţa noastră este de tip integral, începând de la planificarea proiectului şi sfârşind cu primirea ultimelor plăţi de la finanţatori.ATENȚIE! NOU!

Finanțare nerambursabilă proiecte mari IMM-uri între 2 și 6 mil euro per proiect)

POR 2.2 a supus consultării publice până pe 29 mai 2020 noul ghid de finanțare pentru investiții (mari) IMM. Investițiile efectuate în toate Regiunile de dezvoltare (mai puțin București Ilfov) sunt eligibile.

Beneficiarii țintă sunt întreprinderi mici și mijlocii (cu cel puțin 10 angajați dar nu mai mult 249). Localizarea investițiilor trebuie să fie în mediul urban și prin excepție pentru întreprinderi mijlocii (cu cel puțin 50 angajați) în mediul rural.

Ajutorul minim per proiect este de 2 milioane Euro, iar cel maxim este 6 milioane Euro reprezentând 70% din valoarea eligibilă a investiției pentru întreprinderile mici sau 60% din aceeași valoare pentru întreprinderile mijlocii. Pentru Regiunea Vest, intensitatea ajutorului se diminuează cu 15%.

Lista domeniilor este una cuprinzătoare punându-se accentul pe producătorii industriali, dar fiind eligibile și codurile de CAEN din domeniul construcțiilor, al industriei HORECA, logistică (depozite și manipulări), edituri, producție audio video, IT, medicină, cultura, sport.  Favorizate sunt codurile CAEN din clasele 13 pana la 33 (mai puțin clasa 19), adică activități de producție și instalare de mașini, utilaje, echipamente, componente și bunuri de larg consum nealimentare.

Grila de evaluare pune accentul pe capacitatea economică și financiară a solicitantului punctându-se indicatorii financiari legați de solvabilitate, rentabilitate, raportul rezultatului net din anul precedent și finanțarea nerambursabilă solicitată (cei care au un profit de minim 30% din finanțarea solicitată având cel mai mare punctaj), durata de activitate a solicitantului (cei de peste 7 ani având avantaj).

Calitatea planului de afaceri văzută și rezultatele financiare previzionate vor avea o contribuție definitorie în obținerea finanțării până la 35% din punctajul de departajare.

Este indicat ca proiectele să prevadă măsuri de eficientizare energetică, reducerea deșeurilor, să permită angajarea persoanelor defavorizate.

Investițiile IMM-urilor care contribuie la concentrarea strategică fiind incluse  în strategiile de dezvoltare locală selectate in cadrul axei prioritare 7 POR sau in cadrul strategiilor integrate de dezvoltare urbana finanțabilă prin AXA4 POR sau în cadrul unei strategii de dezvoltare locală sau națională vor avea punctaj suplimentar.

Proiectele vor trebui să includă obligatoriu investiții în active corporale

·         construcții pentru producție și servicii (inclusiv cheltuieli de proiectare și asistență tehnică)

·         achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

·         achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile

 

Proiectele pot include și investiții în active necorporale brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

Având în vedere procedurile ce trebuie îndeplinite este de așteptat ca apelul să se deschidă pe 1 iulie 2020.

 PENTRU REALIZAREA UNEI PRE-EVALUĂRI GRATUITE SAU PENTRU CLARIFICĂRI NU EZITAȚI SA NE SCRIEȚI LA finantari@advisory.ro!

 

 

 

 

 

 Trebuie să fiți conectat pentru a putea adăuga obiecte gadget vizibile numai pentru dvs.